Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat kunnen partijen doen bij een geschil over de naleving van de Fusiegedragsregels?

Wat kunnen partijen doen bij een geschil over de naleving van de Fusiegedragsregels?

In geval van een geschil over de naleving van de Fusiegedragsregels kunnen vakbonden en fusiepartijen een klacht indienen bij de door de SER ingestelde Geschillencommissie Fusiegedragsregels (artikel 18 FG). Ook kunnen partijen gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling. (zie vraag: Wat houdt de bemiddelingsregeling in?)

Een klacht kan worden ingediend via een schriftelijk verzoek aan (het secretariaat van) de Geschillencommissie Fusiegedragsregels (artikel 19 FG). In het schriftelijke verzoek moet in ieder geval zijn opgenomen (artikel 20 FG):

  • de naam en adresgegevens van de verzoeker(s); 
  • de naam en adresgegevens van de partij(en) waartegen de klacht is gericht; 
  • een omschrijving van de omstandigheden die tot het geschil hebben geleid; en 
  • een omschrijving van de beslissing die aan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels wordt gevraagd.

Het schriftelijke verzoek kan worden ingediend per e-mail of per post:

E-mail: serfusie@ser.nl
   
Per post: Sociaal-Economische Raad
Geschillencommissie Fusiegedragsregels
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie