Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Welke beslissingen kan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels nemen?

Welke beslissingen kan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels nemen?

Als de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een door een vakbond ingediende klacht gegrond bevindt, beslist zij dat de fusiepartij(en) één of meer van de Fusiegedragsregels niet of niet naar behoren heeft/hebben nageleefd (artikel 32, lid 1 FG).

Als de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een door een fusiepartij ingediende klacht gegrond bevindt, beslist zij dat de vakbond(en) één of meer bepalingen van de Fusiegedragsregels niet of niet naar behoren heeft/hebben nageleefd (artikel 32, lid 2 FG).

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels kan oordelen dat de niet-naleving of niet behoorlijke naleving een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is (artikel 32, lid 3 FG).

Het is ook mogelijk dat de Geschillencommissie Fusiegedragsregels – gedurende de procedure – (alsnog) tot de beslissing komt dat het verzoek niet ontvankelijk is (zie over de procedure vraag ‘Hoe ziet een procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels eruit?).

Tegen de beslissing van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels is geen hoger beroep mogelijk. 


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie