Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Welke uitzonderingen bestaan er op de toepasselijkheid van de Fusiegedragsregels?

Welke uitzonderingen bestaan er op de toepasselijkheid van de Fusiegedragsregels?

De Fusiegedragsregels zijn niet van toepassing in de volgende vier uitzonderingssituaties (artikel 2, lid 3 FG):

  • als alle fusiepartijen behoren tot hetzelfde samenstel van ondernemingen (de intra-concernexceptie) (artikel 2, lid 3, onder a FG) (zie vraag Wat wordt bedoeld met 'samenstel van ondernemingen'? voor een toelichting op het begrip ‘samenstel van ondernemingen’);
  • als de zeggenschap overgaat als gevolg van het ontstaan of beëindigen van een huwelijksgoederengemeenschap, bewind, testamentaire beschikking, curatele of faillietverklaring (artikel 2, lid 3, onder b FG). (Als de curator of bewindvoerder overgaat tot overdracht van een onderneming zijn de Fusiegedragsregels wél van toepassing); 
  • als bij de onderneming of het samenstel van ondernemingen waarin de zeggenschap door fusie overgaat in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn (artikel 2, lid 3, onder c FG); of 
  • als de fusie niet tot de Nederlandse rechtssfeer behoort, doordat de voorgenomen fusie geen redelijk te verwachten gevolgen heeft voor de in Nederland werkzame personen van (één van de) fusiepartijen (artikel 2, lid 3, onder d FG) (zie vraag Wanneer behoort een fusie tot de 'Nederlandse rechtssfeer'?  voor een toelichting op het begrip ‘Nederlandse rechtssfeer’).

 


 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie