Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Wat houden de Fusiegedragsregels in?

Wat houden de Fusiegedragsregels in?

De Fusiegedragsregels (‘FG’) beschermen de belangen van in de onderneming werkzame personen bij voorgenomen fusies en overnames van ondernemingen of een onderdeel daarvan.

Als de Fusiegedragsregels van toepassing zijn, moeten de betrokken vakbonden geïnformeerd worden over de sociale, economische en juridische gevolgen van de voorgenomen fusie. De vakbonden moeten worden geïnformeerd voordat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. Daarnaast moeten de fusiepartijen voordat zij een openbare mededeling over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie doen, de vakbonden informeren over de inhoud daarvan.

Op basis van de Fusiegedragsregels is een zorgvuldige voorbereiding en communicatie richting de vakbonden dus van groot belang.


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie