Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Hoe worden de belangen van in de onderneming werkzame personen op basis van de Fusiegedragsregels beschermd?

Hoe worden de belangen van in de onderneming werkzame personen op basis van de Fusiegedragsregels beschermd?

  • Fusiepartijen moeten de vakbonden tijdig informeren vóórdat zij overeenstemming over een fusie bereiken (artikel 4 FG). 
  • De informatie aan de vakbonden moet een uitleg bevatten van de motieven van de fusie, het te voeren ondernemingsbeleid, de te verwachten sociale, economische en juridische gevolgen en de daarmee in samenhang voorgenomen maatregelen (artikel 4, lid 2 FG). 
  • Vakbonden moeten met de informatie in de gelegenheid worden gesteld hun oordeel te geven over de in voorbereiding zijnde fusie vanuit het belang van de in de onderneming werkzame personen, bijvoorbeeld in een bespreking met de fusiepartijen (artikel 4, lid 3 FG). 
  • Fusiepartijen moeten tegelijkertijd met het informeren van de vakbonden hun fusievoornemen melden aan het SER-secretariaat (artikel 8, lid 1 FG). 
  • Als fusiepartijen een openbare mededeling willen doen over de voorbereiding of de totstandkoming van een fusie, moeten zij de vakbonden vooraf informeren over de inhoud van deze openbare mededeling (artikel 3, lid 1 FG). 
  • Doordat fusiepartijen verplicht zijn de vakbonden te informeren voordat zij een openbare mededeling over de (voorbereiding van de) fusie doen, worden vakbonden in de gelegenheid gesteld om – voordat de openbare mededeling wordt gedaan - hierover nadere informatie te vragen (artikel 3 FG).

 

Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie