Home | Taken | Fusiegedragsregels | Bemiddeling of geschil

Bemiddeling of klacht Fusiegedragsregels

De fusiepartijen en de vakbonden kunnen van mening verschillen over de naleving van de Fusiegedragsregels. De bonden kunnen dan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels of samen met de fusiepartijen een verzoek om bemiddeling doen.

Verzoek om bemiddeling

Bij bemiddeling wijst de Geschillencommissie Fusiegedragsregels een of meer bemiddelaars aan. De bemiddelaar kijkt samen met de partijen of er in overleg tot een oplossing kan worden gekomen. Voorwaarde voor bemiddeling is dat alle partijen ermee instemmen.

Behandeling van klachten

Nadat een klacht is ingediend, zal de Geschillencommissie Fusiegedragsregels partijen vragen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Ook vindt er een hoorzitting plaats. Aansluitend doet de geschillencommissie uitspraak. Deze is voor beide partijen bindend. Het is overigens ook mogelijk om tijdens deze procedure nog te vragen om bemiddeling.

Formulier

U kunt uw verzoek om bemiddeling of uw klacht via dit formulier indienen. U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken. Het mag ook via serfusie@ser.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Veelgestelde Vragen. U kunt ook contact opnemen met mr. C.M.A. (Christiaan) de Koning, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 590, serfusie@ser.nl.

Fusiegedragsregels
Indienen geschil en/of verzoek