Home | Taken | Fusiegedragsregels | Bemiddeling of geschil

Een (dreigend) geschil over naleving van de Fusiegedragsregels

Het is mogelijk dat tussen partijen en vakbonden een verschil van mening ontstaat of dreigt te ontstaan over de naleving van de Fusiegedragsregels. U kunt dan een verzoek om bemiddeling of een geschil indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

Verzoek om bemiddeling

Bij bemiddeling worden er één of meerdere bemiddelaars aangewezen. Onder leiding van deze bemiddelaar(s) wordt bekeken of partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing kunnen komen. De voorwaarde voor bemiddeling is dat alle partijen daarmee instemmen.

Indienen van een geschil

Als een geschil wordt ingediend bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels mogen partijen schriftelijk hun standpunt toelichten en vindt er een hoorzitting plaats. Aansluitend doet de geschillencommissie een voor partijen bindende uitspraak. Het is ook mogelijk om tijdens deze procedure nog te vragen om bemiddeling.

Formulier voor indienen van een verzoek om bemiddeling en-of geschil

Voor het verzoeken om bemiddeling en/of het indienen van een geschil kunt u gebruik maken van dit formulier.

U bent niet verplicht om dit formulier te gebruiken. U kunt uw verzoek ook per e-mail (serfusie@ser.nl) indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. U kunt ook telefonisch contact met het secretariaat (mr. C.M.A. (Christiaan) de Koning) opnemen via het telefoonnummer: 070 – 34 99 590.

Fusiegedragsregels
Indienen geschil en/of verzoek