Home | Taken | Fusiegedragsregels | Beslissingen | Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes dochterondernemingen hebben Fusiegedragsregels overtreden

Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes dochterondernemingen hebben Fusiegedragsregels overtreden

12 oktober 2017

Fletcher Hotels, EHP Holding BV en zes dochterondernemingen (van EHP), die onder de naam Princess Hotels ondernemingen exploiteerden, hebben de vakbonden te laat geïnformeerd over hun fusieplannen. Zij hebben daarmee de Fusiegedragsregels overtreden. De overtreding heeft een ernstig karakter en is ernstig verwijtbaar. Dat is het oordeel van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. Het oordeel kwam naar aanleiding van een klacht die de FNV Horecabond bij de Geschillencommissie had ingediend tegen genoemde bedrijven. De klacht is gegrond verklaard. Klik hier voor de beslissing van de Geschillencommissie.

Vakbonden tijdig informeren

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld door de SER om de belangen van werknemers bij een fusie te beschermen. De vakbonden moeten door de fusiepartijen tijdig geïnformeerd worden over een op handen zijnde fusie, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de gevolgen voor de werknemers. De vakbonden kunnen de ondernemingsraad informeren over hun oordeel over de fusie. Met die informatie kan de ondernemingsraad een advies aan de ondernemer uitbrengen. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. 

Fusiegedragsregels
Geschillencommissie Fusiegedragsregels