Consumentenvoorwaarden Zorg en Welzijn

Bij elke Overleggroep staat de samenstelling en kunt u doorklikken naar de tot stand gekomen consumentenvoorwaarden (algemene voorwaarden). Bovendien staat er een verwijzing naar de uitspraken van de betrokken Geschillencommissie op basis van deze voorwaarden.


Overleggroep Ambulancezorg

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisaties: Ambulancezorg Nederland
Consumentenorganisaties: Consumentenbond
   
 
Externe link
Geschillencommissie Ambulancezorg

Overleggroep Farmacie

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisaties: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Associatie van Ketenapotheken (ASKA)
Consumentenorganisaties: Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland
   
  • (lopend overleg)
 

Overleggroep Fitness

   
Voorzitter: prof. mr. A.G. Castermans
Brancheorganisatie: Fit!vak
Consumentenorganisatie: Consumentenbond
   
Externe link
Geschillencommissie Sport en Beweging

Overleggroep Geestelijke Zorg

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisatie: GGZ Nederland 
Consumentenorganisaties: Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz
   

Externe link 
Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg 


Overleggroep Gehandicaptenzorg

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisatie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Consumentenorganisaties: Consumentenbond en Platform VG
   
  • (lopend overleg)

Overleggroep Kinderopvang

   
Voorzitter: mw. mr. S. (Sonja) B. de Pauw Gerlings-Döhrn
Brancheorganisatie: Brancheorganisatie Kinderopvang
Consumentenorganisaties: Consumentenbond en BOinK
   
  • (lopend overleg)

Externe link 
Geschillencommissie Kinderopvang


Overleggroep Mondzorg

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisaties: Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici en Associatie Nederlandse Tandartsen
Consumentenorganisaties: Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland
   
  • (lopend overleg)

Overleggroep Optiekbedrijven

   
Voorzitter: prof. mr. E.H. Hondius
Brancheorganisatie: Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO)
Consumentenorganisatie: Consumentenbond
   

Externe link 
Geschillencommissie Optiek     


Overleggroep Osteopathie

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisaties: Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO)
Consumentenorganisatie: Consumentenbond
   
Externe link
Geschillencommissie Osteopathie

Overleggroep Verpleging, Verzorging, Geboortezorg

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisaties: ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland
Consumentenorganisaties: Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en LOC-LPR
   

Externe link 
Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg


Overleggroep Zelfstandige Klinieken

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisatie: Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Consumentenorganisatie: Consumentenbond
   

Externe link 
Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken


Overleggroep Ziekenhuizen

   
Voorzitter: mw. A.M. Vliegenthart
Brancheorganisatie: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Consumentenorganisaties: Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland
   
  • (lopend overleg)

Externe link
Geschillencommissie Zorginstellingen