Vacature: Senior Beleidsadviseur

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenbelangenorganisaties en cliëntenraden en is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid op de terreinen werk en inkomen. De LCR biedt een kader voor integrale betrokkenheid van de representatieve cliëntenorganisaties van Pensioen- en uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en mensen met een handicap of chronische ziekte bij beleidsontwikkeling. Daartoe overlegt de LCR onder andere met ministeries, UWV, SVB en Gemeenten.

Ben jij in staat vanuit cliëntperspectief te denken en te handelen. Beleidsvoornemens te vertalen naar concrete activiteiten op diverse beleidsterreinen binnen de sociale zekerheid (werk en inkomen). En heb je affiniteit met cliëntenparticipatie? De Landelijke Cliëntenraad is op zoek naar jou!
Voor het bureau in Den Haag ontstaat een vacature voor een

Senior Beleidsadviseur
32 uur per week

Bij de LCR werk je binnen een klein bureau, dat de raad, bestaande uit 18 leden en een onafhankelijk voorzitter, ondersteunt. Het bureau speelt binnen de LCR een centrale rol in o.a. het coördineren van de inbreng van leden, het opstellen van beleidsnotities op basis van de inbreng van leden/lid organisaties, het voorbereiden van (raads)vergaderingen en het organiseren van een jaarlijks congres.
Je werkt in een omgeving met een bijzondere dynamiek. Dicht bij de politiek, met allerlei partijen met uiteenlopende belangen. Je kunt meedenken over complexe vraagstukken op het terrein van sociale zekerheid.

Werkzaamheden in hoofdlijnen

Als beleidsadviseur ben je in staat vanuit cliëntperspectief te denken en te handelen.
Je vertaalt de beleidsvoornemens van de raad naar concrete activiteiten op diverse beleidsterreinen binnen de sociale zekerheid. Dit betekent dat je ontwikkelingen op het gebied van werk, inkomen en cliëntenparticipatie volgt, inhoudelijke reacties opstelt en vergaderingen inhoudelijk voorbereidt. Daarnaast onderhoud je contacten met stakeholders en achterbanorganisaties, verzorg je inleidingen op congressen en bijeenkomsten, schrijf je vakinhoudelijke artikelen, verzorg je cliënttoetsen en verstrek je informatie over de LCR aan derden.

Functie-eisen

Voor deze functie is academisch werk- en denkniveau een vereiste, aangevuld met ten minste 5 jaar werkervaring op het terrein van de sociale zekerheid en uitgebreide kennis van socialezekerheidswetgeving. Je bent in staat om wetsvoorstellen vanuit het perspectief van de cliënt en met inachtneming van diens belangen te beoordelen en hebt inzicht in het politieke krachtenveld en de verhoudingen tussen de diverse stakeholders en achterbanorganisaties. Dit vraagt om sterk analytisch en conceptueel denken en het vermogen om veel en complexe informatie te vertalen naar concrete, haalbare en consistente doelen en adviezen.

Voor het goed passen in deze functie herken je bij je zelf de volgende eigenschappen en vaardigheden:

  • Politiek – en omgevingssensitief;
  • In staat om signalen te vertalen naar acties;
  • Gevoel voor overleg- en onderhandelingssituaties en het omgaan met verschillende belangen van partijen;
  • Je bent een teamspeler, hebt relativeringsvermogen;
  • organisatievermogen, creativiteit, tact, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen, geduld en stressbestendigheid;
  • in staat zijn om relaties en netwerken op te bouwen;
  • Sterke communicatieve vaardigheden, op verschillende niveaus, verbaal en schriftelijk;
  • Je bent vaardig in communicatie via sociale media.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een passend pakket aan arbeidsvoorwaarden (de cao van de SER is van toepassing), waaronder een goede pensioenregeling bij het ABP en ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden.

Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met daarna de mogelijkheid voor verlenging of een vast dienstverband. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, tot een maximum van € 5.777 (schaal 12) bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband (38 uur per week).

Informatie en solliciteren

Wil je meer weten over deze functie of het werken bij de LCR? Neem dan contact op met Else Roetering, algemeen directeur/ambtelijk secretaris, via telefoonnummer 070-3499795.

Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en CV. Je kunt deze tot en met 2 augustus 2020 per e-mail sturen naar info@lcr-suwi.nl

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 17 augustus 2020

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Meer informatie over de LCR is beschikbaar op onze website: www.landelijkeclientenraad.nl