Mirjam Bach: Beleidsmedewerker Directie Bestuurszaken

“De SER biedt volop uitdaging, variatie en een prettige werkomgeving!”

“Ik houd van verandering en diversiteit. Mijn loopbaan was dan ook geen rechte weg naar de SER. Het snijvlak tussen recht, organisatie en mens ligt mij wel. Daarom ben ik mij na mijn studie Nederlands recht en een aantal jaren advocatuur gaan specialiseren in arbeids- en medezeggenschapsrecht. Later heb ik nog een opleiding Strategisch Human Resource Management gevolgd.

Collegiale sfeer

Nadat ik voor enkele vakbonden en werkgeversorganisaties had gewerkt, heb ik bij de SER gesolliciteerd. De wereld van sociale partners kende ik al goed. Bij de SER komen daar de kroonleden bij; knappe koppen op hun vakgebied én bruggenbouwers. Voor mij heeft dat toegevoegde waarde. De ontvangst bij de SER was hartelijk. De (werk)sfeer is goed en collegiaal. Ik kreeg de tijd om te wennen aan mijn nieuwe werkomgeving en een goede begeleiding. Heel fijn!

Schakelen tussen proces en inhoud

Mijn werk als Senior Beleidsmedewerker is divers. Zo werk ik voor het secretariaat van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en daarnaast ben ik secretaris van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Verder behandel ik vragen van ondernemingsraden en zorg ik dat het SER-Voorbeeldreglement up-to-date blijft. Ook heb ik tijdelijk een kijkje in de keuken van de Directie Sociale Zaken kunnen nemen als projectsecretaris van de Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector. Erg leerzaam! In de rol van secretaris functioneer je als ‘spin in het web’ en ‘smeerolie’ en heb je contact met veel mensen. Je schakelt tussen regie, procedure, proces en inhoud. Bovendien kan je de diepte in met betrekking tot maatschappelijk relevante onderwerpen.

Opleidingen

Ik vind mijn werk erg leuk. Je werkt in een krachtenveld met drie geledingen: werkgevers, werknemers en kroonleden. De processen en projecten zijn divers en vaak complex. Soms is het een lange weg van A-naar-B, maar dat hoort bij het werk en is uitdagend. Ik ben bovendien op kwalitatief hoog niveau en analytisch bezig. Daarnaast werk ik veel samen met collega’s, die bekwaam en sympathiek zijn en een dienstbare instelling hebben. Er zijn hier volop opleidingsmogelijkheden. Zo heb ik het Executive Programma Moderne Medezeggenschap gevolgd en een training Presenteren en Beïnvloeding. Daarnaast kregen we intern een aantal modules Poldervaardigheden aangeboden en onlangs nog een nuttige schrijftraining. Tot voor kort kon ik bij de SER als lid van de Kunstcommissie ook mijn culturele interesse en creativiteit kwijt. Inmiddels maak ik deel uit van een werkgroep die stimuleert dat de SER meer activerende en participerende werkvormen, zoals dialoog gaat gebruiken.

Kortom: de SER biedt volop uitdaging, variatie en een prettige werkomgeving!”
Mirjam Bach © Sicco van Grieken