Karima Moaddine

"Me inzetten voor dingen die er écht toe doen"

"Werk en inkomen zijn essentiële zaken in ieders leven. Deze thema’s zijn tastbaar en raken iedereen. Als beleidsmedewerker op de directie Sociale Zaken houd ik me dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken op dit terrein. Het kijken naar het grote plaatje, opereren op macroniveau en me inzetten voor dingen die er écht toe doen. Dat maakt het werken bij de SER voor mij zo interessant.

Spin het web

Is het huidige beleid wel effectief? Of moet er worden bijgestuurd? We signaleren ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en spelen daarop in. Een belangrijk deel van mijn werk is het samenbrengen van partijen met verschillende standpunten. Je bent echt ‘de spin in het web’. De kunst is tot een gezamenlijk advies te komen waarin iedereen zich kan vinden. Dit vraagt om geduld, het maken van kleine stapjes en strategisch opereren. En het betekent dat je af en toe even op je tong moet kunnen bijten.

Vertrouwen

Bij binnenkomst kreeg ik direct veel vertrouwen. Ik kon meteen aan de slag als secretaris van het SER Jongerenplatform. Ook ben ik voortvarend aan de slag gegaan met het opzetten van de website werkwijzervluchtelingen.nl Tegelijkertijd kreeg ik de kans om verschillende onderwerpen me eigen te maken. Ik was op zoek naar die inhoudelijke verdieping. Hiervoor werkte ik als advocaat. Ik behartigde concrete belangen van bedrijven, werknemers en ondernemingsraden. Een andere invalshoek, maar die praktijkervaring komt goed van pas.

Afwisseling

De afwisseling – zowel in onderwerpen als in type werkzaamheden - spreekt mij enorm aan. Van het organiseren van expertmeetings en dialoogsessies tot het schrijven van notities en adviezen, geen dag is hetzelfde. Cruciaal is het investeren in relaties. We kijken daarbij breder dan de sociale partners en kroonleden die samenkomen bij de SER. Regelmatig hebben we contact met relevante brancheorganisaties, deskundigen en ambtenaren.

Korte lijntjes

Ook tussen de collega’s zijn de lijntjes kort. Het is een laagdrempelige organisatie met veel kennis in huis. Binnen onze directie werken mensen met verschillende achtergronden zoals juristen, economen en politicologen. Er is tijd om met elkaar te sparren, maar ook gelegenheid om buiten de SER kennis en vaardigheden op te doen. Dat wordt actief gestimuleerd vanuit de organisatie. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. En er is natuurlijk een deel 'learning on the job'. De SER is voor mij de juiste organisatie waar ik de komende tijd verder hoop te groeien."
Karima Moaddine Karima Moaddine | © Sicco van Grieken