Alexander van der Vooren: Beleidsmedewerker Directie Economische Zaken

“Er is hier veel collegialiteit”

“In september 2016 ben ik bij de SER begonnen. Ik kwam toen van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar ik na een studie economie en promotieonderzoek in de innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, werkte als wetenschappelijk beleidsonderzoeker. De reden om over te stappen was dat ik naast de wetenschappelijke argumenten ook de procesbegeleiding wil leveren die nodig is voor breed gedragen adviezen.

Actueel en relevant

Als beleidsmedewerker ben ik betrokken bij meerdere onderwerpen, zoals circulaire economie, innovatie en het Energieakkoord. De onderwerpen raken elkaar, zijn actueel en relevant, wat we hier doen is van belang voor onze maatschappij. Dat motiveert enorm. En de doelen van de SER zijn nastrevenswaardig: duurzame groei, een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.

Ruimte voor eigen inbreng

Bij de totstandkoming van de adviezen is er veel ruimte voor eigen inbreng van de beleidsmedewerkers. Zeker in de beginfase van een adviestraject kunnen we veel kwijt van ons analytisch vermogen én onze creativiteit. Op die manier heb je invloed op hoe het advies eruit gaat zien en hoe het proces wordt vorm gegeven. Natuurlijk gaat het schrijven van een advies in afstemming met de commissieleden. Werkgevers, werknemers en kroonleden hebben het laatste woord, maar het is een spel waar ik plezier aan beleef.

Je krijgt verantwoordelijkheden en werkt veel in kleine teams. Er is hier veel collegialiteit, we helpen elkaar, nemen werk van elkaar over als dat nodig is. Dat is prettig, want soms is het werk best hectisch, vooral als een advies bijna aan publicatie toe is.

Leren van collega’s én cursussen

Ik leer hier enorm veel. Van collega’s en door ‘learning by doing’. Er zijn hier steengoede mensen die veel ervaring hebben. Het is een plezier om met hen te werken. Aan cursussen en opleidingen is verder geen gebrek: ik heb cursussen als ‘Verbindend onderhandelen’ en ‘Inzicht in invloed’ gevolgd, en allerlei in-house trainingen, zoals dialoogvormen en schrijftraining. Dat is erg leerzaam.

Ik heb deze baan uitgezocht op uitdaging en op de mogelijkheid om veel te kunnen leren, en ja, dat is zeker gelukt!”
Alexander van der Vooren © Sicco van Grieken