Collega's aan het woord

Bij de SER werken ongeveer 125 mensen. Beleidsmedewerkers werken in projectteams aan actuele sociaal-economische vraagstukken. Samen met de medewerkers van de ondersteunende afdelingen zorgt dit voor optimale werkomstandigheden.

Drie collega’s vertellen over hun werk bij de SER.

Karima Moaddine, Beleidsmedewerker Sociale Zaken
Als Beleidsmedewerker houdt Karima zich dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken op het terrein van werk en inkomen op de directie Sociale Zaken. Karima vindt het interessant om bij de SER te werken omdat zij kan kijken naar het grote plaatje, opereren op macroniveau en zich kan inzetten voor dingen die er écht toe doen.

Interview Karima Moaddine

Alexander van der Vooren, Beleidsmedewerker Directie Economische Zaken
Alexander is als Beleidsmedewerker betrokken bij meerdere onderwerpen, zoals circulaire economie, innovatie en het Energieakkoord. Alexander vindt het interessant dat hij naast wetenschappelijke argumenten ook de procesbegeleiding kan leveren die nodig is voor breed gedragen adviezen. Hij krijgt veel verantwoordelijkheden en werkt veel in kleine teams. Alexander leert hier veel van collega’s, ‘learning by doing’ en cursussen en opleidingen.

Interview Alexander van der Vooren 

Jef Wintermans, Coördinator Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Jef is in een hectische periode binnengekomen bij de SER. De directie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) was piepjong, met heel verschillende mensen en diverse achtergronden. De opdracht was: start de implementatie van het convenant voor duurzame kleding en textiel. Dit was het eerste convenant bij de SER en inmiddels zijn er al meerdere convenanten ondertekend. Het bevalt Jef goed bij de SER. Jef leert hier veel en vindt het een eer om bij zo’n eerbiedwaardig instituut te mogen werken omdat het zo dynamisch is.

Interview Jef Wintermans

 

Karima Moaddine Karima Moaddine | © Sicco van Grieken
Alexander van der Vooren Alexander van der Vooren | © Sicco van Grieken
Jef Wintermans Jef Wintermans | © Sicco van Grieken