Collega's aan het woord

Bij de SER werken ongeveer 125 mensen. Beleidsmedewerkers werken in projectteams aan actuele sociaal-economische vraagstukken. Samen met de medewerkers van de ondersteunende afdelingen zorgt dit voor optimale werkomstandigheden.

Twee collega’s vertellen over hun werk bij de SER.

Karima Moaddine, Beleidsmedewerker Sociale Zaken

Als Beleidsmedewerker houdt Karima zich dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken op het terrein van werk en inkomen op de directie Sociale Zaken. Karima vindt het interessant om bij de SER te werken omdat zij kan kijken naar het grote plaatje, opereren op macroniveau en zich kan inzetten voor dingen die er écht toe doen.

Interview Karima Moaddine

Jef Wintermans, Coördinator Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jef is in een hectische periode binnengekomen bij de SER. De directie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) was piepjong, met heel verschillende mensen en diverse achtergronden. De opdracht was: start de implementatie van het convenant voor duurzame kleding en textiel. Dit was het eerste convenant bij de SER en inmiddels zijn er al meerdere convenanten ondertekend. Het bevalt Jef goed bij de SER. Jef leert hier veel en vindt het een eer om bij zo’n eerbiedwaardig instituut te mogen werken omdat het zo dynamisch is.

Interview Jef Wintermans

 

Karima Moaddine Karima Moaddine | © Sicco van Grieken
Jef Wintermans Jef Wintermans | © Sicco van Grieken