Commissie Transities en Arbeidsmarkt

Het dagelijks Bestuur van de SER heeft in 2020 ingestemd met de instelling van een commissie die de gevolgen van de klimaat- en andere transities voor werkgelegenheid en scholing in samenhang zal bekijken en daarover zal adviseren.

Voor het adviestraject Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren is de commissie als volgt samengesteld:

Leden van de Commissie Transities en Arbeidsmarkt 

Onafhankelijke leden

 • prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel, voorzitter
 • prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend: ir. G.F.W.C. (Gertrud) van Erp
 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
  Plaatsvervangend:  A. (Antoine) Reijnders
 • A. (Anneloes) Goossens MSc (VNO-NCW/MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • B. (Bas) van Weegberg LLM (FNV)
 • M. (Marco) Ouwehand (FNV)
 • IJ.P. (Jan-Pieter) Daems (CNV) 
  Plaatsvervangend: ir. G.D. (Gerard) van Santen
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc (VCP)
  Plaatsvervangend: S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)

Adviserende leden

 • A. (Arnaud) Stadermann namens ZPW (Vereniging Hogescholen)
 • C. (Carlo) Steenvoorden namens Jongerenplatform (Jong AWVN)
 • prof. dr. J (Jouke) van Dijk namens regionale SER’en (voorzitter SER Noord-Nederland)
 • dr. E.L.W. (Egbert) Jongen (CPB)

Ministeriële vertegenwoordigers

 • Y. (Ymke) Fokkema (OCW)
  Plaatsvervangend: L. (Lisa) Smit (SZW), beiden namens OCW/SZW/EZK

Laatste wijziging 3 mei 2023


Contact met de commissiesecretarissen

 • dr. G. (Gerard) van Essen
 • R. (Riemer) Kemper MSc