Werkgroep Verkenning Oplossingsrichtingen Arbeidsmarkt

Leden van de Werkgroep Verkenning Oplossingsrichtingen Arbeidsmarkt (VAO)

Onafhankelijke leden

 • In behandeling (voorzitter)
  Plaatsvervangend: prof.dr. R.J. (Romke) van der Veen
 • prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel
 • prof. mr. F.G. (Femke) Laagland
 • prof. mr. E. (Evert) Verhulp
 • prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Ondernemersleden

 • drs. G. (Guusje) Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland)
 • ir. H.J.H. (Hans) Koehorst (LTO)
 • drs. R. (Raymond) Puts (VNO-NCW MKB-Nederland)
 • mr. A.P.M.G. (Ton) Schoenmaeckers (VNO-NCW MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • Z. (Zakaria) Boufangacha (FNV)
 • J.P (Jan-Pieter) Daems (CNV)
  Plaatsvervangend: R. (Ruben) van der Ploeg (CNV)
 • drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (VCP)
 • H.F. (Henk) van der Velden (FNV)

Laatste wijziging 26 januari 2021


Contact met de commissiesecretarissen

drs. A. (Arnold) Devreese en drs. G. (Gerard) van Essen

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.