Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen (artikel 46a WOR).

De CBM doet dit door voorlichting te geven, praktische handreikingen en tools te ontwikkelen en richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast te stellen. De CBM-publicaties vind je op de themapagina Medezeggenschap. Verder monitort de CBM de werkzaamheden van de bedrijfscommissies voor de marktsector en beoordeelt zij verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de or-instellingsplicht.

Werkprogramma

Jaarlijks stelt de CBM een werkprogramma op. Mede op basis van input van andere organisaties die bezig zijn met medezeggenschap, kiest de commissie onderwerpen die zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De CBM vindt het belangrijk dat haar werkzaamheden een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat het ‘veld’ zelf al doet. Het ‘veld’ zijn organisaties die aan medezeggenschap doen en daarbij betrokken intermediairs (trainers, adviseurs, advocaten).

Leden van de Commissie Bevordering Medezeggenschap

Onafhankelijke leden

 • Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling (voorzitter)
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 • prof. mr. F.G. (Femke) Laagland

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW)
 • R.P. (Paul) Jager (VNO-NCW)
 • J.J. (Jan) de Kramer (MKB-Nederland)

Werknemersleden

 • mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
  Plaatsvervangend:  drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP  (VCP)
 • drs. M.J. (Mathilde) Dekker (FNV)
  Plaatsvervangend: In behandeling (FNV)
 • drs. (Kitty) C.G. Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H. (Rik) van Steenbergen (FNV)
 • L.(Leon) de Jong (CNV)
  Plaatsvervangend: mr. drs. P.J. (Daniëlle) Woestenberg (CNV)

Adviserend lid

 • mr. A. (Albert) Huizenga (Ministerie van BZK)

Laatste wijziging 25 januari 2023 

Contact met commissiesecretaris

 

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.