Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

Taak: De Commissie Bevordering Medezeggenschap heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden te formuleren.

Daarnaast is stichting SCOOR-RMZO voor een certificeringsregeling voor scholingsinstituten opgericht. Ook monitort de commissie het werk van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Verder behandelt de commissie de instelling van bedrijfscommissies, verzoeken van ondernemingen die ontheffing willen van de wettelijke verplichting een ondernemingsraad in te stellen, en adviseert zij kabinet en parlement over medezeggenschapsaangelegenheden.

De CBM brengt aanbevelingen en voorlichtingsmateriaal uit. Deze kun je vinden via de themapagina OR en medezeggenschap.

Leden van de Commissie Bevordering Medezeggenschap

Onafhankelijke leden

 • prof. mr. E. (Evert) Verhulp (voorzitter)
 • dr. S.R.A. (Steven) van Eijck
 • dr. R.H. (Robbert) van het Kaar
 • prof. mr. F.G. (Femke) Laagland

Ondernemersleden

 • drs. A. (Alfred) van Delft (VNO-NCW)
 • mr. W.M.J.M. (Mario) van Mierlo (MKB-Nederland)
 • mr. M.C. (Marco) Veenstra (AWVN)
 • In behandeling (LTO)

Werknemersleden

 • mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
  Plaatsvervangend:  S.F. (Sacha) Heemskerk LLM (VCP)
 • drs. M.J. (Mathilde) Dekker (FNV)
  Plaatsvervangend: In behandeling
 • drs. (Kitty) C.G. Jong (FNV)
  Plaatsvervangend: mr. H.(Rik) van Steenbergen (FNV)
 • A. (Anneke) Westerlaken (CNV)
  Plaatsvervangend: L.(Leon) de Jong

Adviserend lid

 • drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje (Kabinetssectoren / Zelfstandige Publieke Werkgevers)
  Plaatsvervangend: ir. R. (Rianne) Becht (Vereniging werken voor waterschappen)

Laatste wijziging 5  januari 2021

Contact met commissiesecretaris

mr. M.J.M. (Mirjam) Bach

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.