drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland. Hij zit in de raad sinds oktober 2015.

Maxime Verhagen is plaatsvervangend ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie

  • Voorzitter van Bouwend Nederland

Nevenfuncties

  • Lid (vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur VNO-NCW
  • Bijzonder vertegenwoordiger voor de Nederlandse defensie-industrie
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Signify (voorheen Philips Lighting)
  • Lid Bestuur KNMV
  • Lid Raad van Commissarissen Kasteel Oud Poelgeest

 De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag de foto gratis gebruiken, uitsluitend voor mediadoeleinden, onder de voorwaarde van naamsvermelding van fotograaf Christiaan Krouwels. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen © Christiaan Krouwels