drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland. Hij zit in de raad sinds oktober 2015.

Maxime Verhagen is plaatsvervangend ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie

  • Voorzitter van Bouwend Nederland

Nevenfuncties

  • Lid (vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur VNO-NCW
  • Bijzonder vertegenwoordiger voor de Nederlandse defensie-industrie
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Signify (voorheen Philips Lighting)
  • Lid Bestuur KNMV
  • Lid Raad van Commissarissen Kasteel Oud Poelgeest
drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen © Christiaan Krouwels