E. (Elisabeth) Post

Elisabeth Post is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Elisabeth Post is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Zij zit namens VNO-NCW in de raad sinds juni 2019.

Lid van SER-commissie

Functie

 • Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.

Nevenfuncties

 • Lid Mobiliteitsalliantie
 • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)
 • Lid NDL Raad van Toezicht en Advies
 • Lid Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (GDZES)
 • Lid Platform Defensie-Bedrijfsleven
 • Lid Platform Klimaat en Energieakkoord (VNO-NCW)
 • Lid Taskforce Mobile Banditisme (MOBA)
 • Lid Taskforce Overvallen
 • Lid van Commissie Transport en Infrastructuur VNO-NCW
 • Voorzitter raad van toezicht Fonds Duurzaam Funderingsherstel
 • Lid raad van advies stichting Plastic Whale