N.P. (Niels) Louwaars

Niels Louwaars is directeur van Plantum. Hij zit in de raad sinds december 2019.

Niels Louwaars is plaatsvervangend ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie

  • Directeur van Plantum

Nevenfuncties

  • Extern lid van de leerstoelgroep Recht en Bestuur, Wageningen Universiteit
  • Bestuurslid Naktuinbouw
  • Bestuurslid Euroseeds
  • Bestuurslid namens Nederland International Society for Horticultural Science
  • Bestuurslid PlantNet International
  • Bestuurslid Nederlandse Tuinbouw Raad (NTR)
  • Voorzitter Werkgroep Plant Breeding Innovation, International Seed Federation
  • Voorzitter Committee for Regulatory and Legal Affairs, Euroseeds
N.P. (Niels) Louwaars © Christiaan Krouwels