prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

Louise Gunning-Schepers is president-commissaris van de Schiphol Group en hoogleraar Gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zit in de raad sinds mei 2013.

Louise Gunning-Schepers is kroonlid.

Lid van SER-commissie

Functies

 • President-commissaris van de Schiphol Group
 • Hoogleraar gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
 • Lid van Bestuur VSB Fonds
 • Lid Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative (NGI)
 • Voorzitter Adviesraad Wetenschappelijke Adviesraad Aidsfonds
 • Commissaris Concertgebouw N.V.
 • Internationaal adviseur Cambridge University Health Partners
 • Lid International Academic Advisory Council Heidelberg University
 • Lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen CVZ
 • Lid Comité van Aanbeveling Trombosestichting Nederland
 • Lid Raad van Advies Postdoc Career Development Initiative
 • Lid Adviesraad Maatschappelijke Adviesraad VO-raad
 • Vice-voorzitter VSNU
 • Lid AEB
 • Lid van de Stuurgroep CHAT
 • Comité van aanbeveling De Gezonde Stad
 • Lid Gemeentelijk Team Armoedebestrijding
 • Voorzitter partnerraad Stichting de Nationale DenkTank
 • Lid Dutch Creative Industries Council
 • Voorzitter curatorium Prins Claus Leerstoel

SERmagazine


De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag ze gratis gebruiken, mits naamsvermelding van de fotograaf Christiaan Krouwels en uitsluitend voor mediadoeleinden. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers © Christiaan Krouwels