prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zit in de raad sinds september 2018.

Halleh Ghorashi is plaatvervangend kroonlid.

Lid van SER-commissie

Functie

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Movisie
  • Lid Adviesraad COA
  • Lid Adviescommissie opvang en integratie VluchtelingenWerk Nederland
  • Lid Bestuur Expertisecentrum diversiteitsbeleid (ECHO)
  • Lid van Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
  • Lid bestuur van het Oranje Fonds
Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi © Christiaan Krouwels