mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk

Arthur van Dijk is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Hij zit voor VNO-NCW in de raad sinds april 2018.

Arthur van Dijk is ondernemerslid.

Functie

 • Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Nevenfuncties

 • Voorzitter Commissie Criminaliteitsbeheersing VNO-NCW
 • Voorzitter Secure Lane Nederland
 • Voorzitter Logistieke Alliantie
 • Lid van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW
 • Lid van de MKB Commissie van VNO-NCW
 • Lid van de Commissie Transport en Infrastructuur VNO-NCW(vice-vz)
 • Lid van Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Lid van het overlegorgaan Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
 • Lid van de Stuurgroep convenant Aanpak Transportcriminaliteit
 • Lid van de Taskforce Overvallen
 • Lid topteam Logistiek Topsectorenbeleid Nederland
 • Lid van het Strategisch Platform Logistiek
 • Lid van de NDL Raad van Toezicht en Advies
 • Lid bestuur van het Platfom Defensie-Bedrijfsleven
 • Lid van de ING MKB Adviesraad
 • Lid Vervoerend Nederland
 • Lid Exportplatform
 • Lid van Presidential Executive van de IRU(International Road Transport Union)

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag ze gratis gebruiken, mits naamsvermelding van de fotograaf Christiaan Krouwels en uitsluitend voor mediadoeleinden. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk © Christiaan Krouwels