D.S. (Dirk) Beljaarts

Dirk Beljaarts is Algemeen Directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Hij zit in de raad sinds januari 2019.

Dirk Beljaarts is ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie: 

  • Algemeen Directeur Koninklijke Horeca Nederland

Nevenfuncties:

  • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding
  • Lid Task Force Overvallen
  • Lid Strategisch Klankbordgroep NVWA
  • Lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
  • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum & De Hallen museum Haarlem
  • Lid Executive Committee HOTREC
  • Honorair Consul van Hongarije
D.S. (Dirk) Beljaarts © Christiaan Krouwels