Werkgroep woningmarkt (WWM)

Deze werkgroep is ingesteld door de commissie SEA van de SER.

Leden van de werkgroep woningmarkt

Onafhankelijke leden
 • prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (voorzitter)
 • prof. dr. R.J. (Romke) van der Veen
Ondernemersleden
 • R. (Rik) Enequist (VNO-NCW & MKB Nederland)
 • E. (Edward) Feitsma (VNO-NCW & MKB-Nederland)
Werknemersleden
 • H. (Hannie) van de Roemer (FNV)
 • B. (Bas) van Weegberg (FNV)
  Plaatsvervangend: J. (Jan) Kouwenberg
 • J. (Justine) Feitsma (CNV)
  Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova
 • A.C. (Amerik) Klapwijk MSc.
Adviserende leden
 • R.W. (Rob) Euwals (CPB)
  Plaatsvervangend: E. (Emile) Cammeraat
 • E. (Edi) Vording (DNB)
  Plaatsvervangend: D.W. (Dorinth) van Dijk
 • F. (Frans) Schilder (PBL)
 • W. (Wouter) Kools (Jongerenplatform)
Ministeriële vertegenwoordigers
 • M. (Martijn) Schut (BZK/VRO)
  Plaatsvervangend: P. (Peter) Overbeek
 • G. (Gijs) Zeestraten (BZK/VRO)

Laatste wijziging 10 november 2022


Contact met de commissiesecretarissen

Secretaris: drs. J. (Jeroen) Visser

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.