Commissie Borging Energieakkoord (BEA)

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat voor de borging en governance van het akkoord binnen de SER een permanente commissie wordt ingesteld met een brede samenstelling en met volwaardige participatie van alle bij dit Energieakkoord betrokken organisaties, inclusief de overheid. Het Dagelijks Bestuur van de SER heeft daarom in oktober 2013 besloten de Commissie Borging Energieakkoord in te stellen. Deze commissie heeft dezelfde status en bevoegdheden als een artikel 43-commissie van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen Wet op de bedrijfsorganisatie geheten). De taakopdracht luidt als volgt:

“De commissie Borging Energieakkoord draagt zorg voor de borging van het Energieakkoord voor duurzame groei. De commissie komt met een zekere regelmaat bijeen voor de actualisering van de voortgang en een eventuele bijstelling van maatregelen met het oog op de overeengekomen doelstellingen. De borging betreft het gehele pakket van doelstellingen, maatregelen en zo nodige aanvullingen.”

De Commissie Borging Energieakkoord zal jaarlijks rapporteren over de voortgang. Bij de evaluatie van het Energieakkoord in 2016 zal worden bezien of de gekozen borgingsaanpak voldoet.

Leden van de Commissie Borging Energieakkoord (BEA)

Organisaties  Leden 
   E. (Ed) Nijpels (voorzitter)
 Aedes  R. (Ronald) Franken
 ANWB  R. (Ronald) de Jong
 Bouwend Nederland  J. (Joep) Rats
Plaatsvervangend:P. (Paul) Schumacher
 Bovag  R. (Rogier) Kuin
 CNV P. S. (Piet) Fortuin
Plaatsvervangend: V. (Viera) Spanikova
 Deltalinqs  S.W.A. (Steven) Lak
 DE Koepel  T. (Teun) Bokhoven
Plaatsvervangend: O. (Olof) van der Gaag
 ECN  T. (Ton) van Dril
 Energie Nederland W. (Walter) Ruijgrok 
Plaatsvervangend: S. (Anne) Sypkens Smit
 EVO  J. (Jeroen) de Veth
 FME-CWM  C. (Charlie) Droste
Plaatsvervangend: H. (Hans) van der Spek
 FNV  drs. C.G. (Kitty) Jong
Plaatsvervangend: E. (Els) Bos
 Greenpeace  J. (Joris) Thijssen
Plaatsvervangend: J. (Joris) Wijnhoven
 De Groene Zaak  In behandeling
Plaatsvervangend: S. (Suzanne) Elias
 IPO  J.F. (Han) Weber
Plaatsvervangend: M. (Mariëlle) Hetem
 Klimaatverbond  S. (Stephan) Brandligt
Plaatsvervangend: D. (Donald) van den Akker /
R. (Robert) Linnekamp
 LTO-Nederland  S. (Sjaak) van der Tak
Plaatsvervangend: E. (Eric) Douma
 Metaalunie  G. (Gerard) Wijfker
 Milieudefensie  D.(Donald) Pols
 Min. BZK  G. (Gerben) Roest
 Min. EZ  E.J. (Bert) de Vries
Plaatsvervangend: A. (Aart) Dekkers
 Min. Financiën  W. (Wijnand) van Goudoever
Plaatsvervangend: M. (Monique) Fasol
 Min. IenM  P. (Petrouschka) Werther
Plaatsvervangend: D. (Diederik) de Jong
 Natuur en Milieu / WNF  G. (Geertje) van Hooijdonk
 Natuur- en Milieufederaties  A. (Alex) Ouwehand
 Nederland ICT  J. (Jeroen) van der Tang
 Netbeheer Nederland  A. (André) Jurjus
Plaatsvervangend: M. (Martin) Kiene
 NS  C. (Carola) Wijdoogen
 NVB  I. (Itske) Lulof
Plaatsvervangend: D. (Dorine) Putman /
M. (Menko) Been
 NWEA  H. (Hans) Timmers
 ODE-Decentraal  S. (Siward) Zomer
Plaatsvervangend: IJ (IJmert) Muilwijk
 PBL  P. (Pieter) Boot
 Pensioenfederatie  In behandeling
 RAI-vereniging  O. (Olaf) de Bruijn
 Stichting Zero Emissie Busvervoer / Fietsersbond  S. (Stefan) Hulman
 Taskforce FET  B. (Bert) Klerk
Plaatsvervangend: V. (Vivienne) Tersteeg
 TLN  A. (Arthur) van Dijk
 Uneto-VNI  E. (Erik) van Engelen
Plaatsvervangend: T. (Thomas) Piessens
 Unie van Waterschappen  D.S. (Dirk-Siert) Schoonman
Plaatsvervangend: R. (Rafaël) Lazaroms
 Vastgoedbelang  J. (Jan) Kamminga
 VCP  A.P.C.M. (Nic) van Holstein
Plaatsvervangend: A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc.
 VEMW  H. (Hans) Grünfeld
 Verbond van Verzekeraars  D. (Daan) Schmitz
 VNA  R. (Renate) Hemerik
 VNCI  C. (Colette) Alma-Zeestraten
Plaatsvervangend: R. (Reinier) Gerrits
 VNG  B. (Berend) de Vries
Plaatsvervangend: R. (Rommy) Bakker /
L. (Lilian) Merkx
 VNO-NCW/MKB  F. (Frits) de Groot
 VNPI  E. (Erik) Klooster
 WenB  R. (Reinier) Rutjens (agendalid)
 Woonbond  R. (Ronald) Paping
Plaatsvervangend: R. (Rutger) Groot Wassink

Laatste wijziging 22 januari 2020

Contact met de commissie

E. (Ella) van Zaal
Tel. 070 – 3 499 644