Adviesaanvraag Bevorderen van gelijke kansen

Achtergrond

Mede naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer, hebben de ministers van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM), de SER gevraagd advies uit te brengen over het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, met het oog op de loopbaan en ontwikkelkansen van mensen.

Lees de adviesaanvraag over het bevorderen van gelijke kansen (pdf)

Vervolgactiviteiten

De SER wordt gevraagd om zicht te bieden op de cumulatieve effecten van kansenongelijkheid vanaf de geboorte en in het initiële onderwijs op de loopbaan en ontwikkelmogelijkheden van mensen. Gevraagd is daarbij ook te kijken naar de effecten tot na de beroepsopleiding of het hoger onderwijs en naar de oorzaken van kansenongelijkheid. De aanvraag richt zich daarmee op het brede onderwijsterrein. Dit sluit aan bij de constatering van het SER Jongerenplatform in het rapport ‘Hoge Verwachtingen’ dat sociale achtergronden en netwerken steeds vaker een rol spelen bij de positie die jongeren bereiken.
Ook komt de vraag aan de orde hoe de oorzaken van ongelijke kansen in het onderwijs weggenomen kunnen worden of verminderd, hoe de gevolgen hiervan kunnen worden voorkomen of verminderd en wie daarbij welke verantwoordelijkheid en rol hebben.

Commissie

Gericht aan: -
Voorbereid door: Adhoc commissie Bevorderen gelijke kansen
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: E. (Eva) Buwalda, MA