Adviesaanvraag over werken in de zorg

De minister voor Medische zorg en sport, en de staatssecretaris en minister voor Volksgezondheid Welzijn en sport vragen gezamenlijk aan de SER om een advies over de arbeidsmarkt in de zorg.

Aantrekkelijkheid van werken in de zorg vergroten

In de deze zomer uitgebrachte verkenning “Zorg voor de toekomst” gaf de SER aan dat de tekorten aan personeel in de zorg in de komende jaren flink zullen oplopen. Tegelijkertijd zullen steeds meer mensen zorg gaan vragen. Het kabinet wil daarom weten welke knelpunten en kansen er zijn om de aantrekkelijkheid van werken in de zorg te vergroten, en hoe dat kan bijdragen aan instroom, behoud, werkplezier en waardering van zorgmedewerkers. Daarvoor is behoefte aan een brede en samenhangende aanpak, schrijft de minister in haar brief.

Oplossingsrichtingen

Het kabinet vraagt om een brede analyse van knelpunten en een verkenning van oplossingsrichtingen, gericht op

  • de mogelijkheden voor een betere begeleiding en beloning van nieuwe medewerkers
  • de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
  • de mogelijkheden voor meer werkplezier, professionele autonomie en financieel perspectief voor zorgprofessionals.

Daarbij vraagt het kabinet om bijzondere aandacht te schenken aan de lagere en middeninkomens, en om te kijken wat goede voorbeelden van binnen en buiten de zorg ons kunnen leren.
De SER zal voor dit advies een tijdelijke commissie inrichten, onder voorzitterschap van prof. Romke van der Veen.

Commissie

Gericht aan: Minister voor Medische zorg en sport, en de staatssecretaris en minister voor Volksgezondheid Welzijn en sport
Voorbereid door: Ad hoc Commissie Werken in de Zorg
Voorzitter: prof. dr. R. (Romke) van der Veen
Secretaris: