Verkenningsaanvraag "Werkende armen’

Achtergrond

Op 30 maart 2019 is de verkenningsaanvraag Werkende armen (PDF) van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. De verkenningsaanvraag is een uitwerking van een breed gedragen motie in de Tweede kamer van 29 november 2018. 

Vervolgactiviteiten

De minister vraagt de SER te verkennen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aantal werkende armen duurzaam wordt teruggedrongen. Tegen welke belemmeringen in zowel het stelsel van sociale zekerheid als de instituties van de arbeidsmarkt lopen werkenden in armoede aan?
Een deel van de thematiek sluit aan bij het SER advies Opgroeien zonder armoede (2017) waarin er op werd gewezen dat 60 procent van de kinderen die in armoede opgroeit, werkende ouders heeft. Er is toen gepleit voor aanpak van structurele oorzaken van armoede en het wegnemen van de gevolgen van armoede. In de verkenning 'Werkende armen' zal daarop worden voortgebouwd, alsmede op de analyse van het SCP Als werk weinig opbrengt. In de commissie die de verkenning behandelt zijn het SCP en de gemeenten (VNG/Divosa) vertegenwoordigd.

Commissie

Gericht aan: -
Voorbereid door: Commissie Werk en Armoede
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: drs. P. (Peter) Koppe