Toegang tot het recht

Sinds eind 2018 werkt de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) aan een nieuwe aanbeveling over toegang tot het recht voor zowel de consument als de ondernemer. De aanbeveling is gericht op het stimuleren van de (verdere) ontwikkeling van online applicaties voor geschiloplossingsprocedures. Het is een nadere uitwerking van een eerdere aanbeveling van de CCA voor het ontwikkelingen van een 'roadmap consumentenrecht'. In de eerste helft van 2019 zal deze aanbeveling naar verwachting gereed zijn.

Commissie

Gericht aan: Ministerie Economische Zaken
Voorbereid door: Commissie Consumentenaangelegenheden
Voorzitter: prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma
Secretaris: drs. M.G. (Marko) Bos