Verkenningsaanvraag Platformeconomie en werk

Achtergrond

Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SER in maart 2019 gevraagd de praktijk van de platformeconomie te verkennen en hierbij te kijken naar:

  • de positie en aard van de platformbedrijven, 
  • de positie van platformwerkers
  • de handhaving van schijnzelfstandigheid  

Vervolgactiviteiten

De verkenning is te zien als een vervolg op Mens en technologie: samen aan het werk (2016). Er zijn raakvlakken met andere lopende SER-trajecten: Combinatiebanen, Markt voor persoonlijke dienstverlening en Werkende armen.
Doel van de verkenning is om feiten en cijfers te verzamelen over de platformeconomie en werk en een breed gedragen beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Voor de verkenning heeft de SER een commissie ingesteld. Deze commissie vindt het van belang om vanuit verschillende perspectieven zicht te krijgen op de praktijk van de platformeconomie. Daarom zullen platformbedrijven, platformwerkers en deskundigen geconsulteerd worden.
De verkenning, Hoe werkt de platformeconomie? is in oktober uitgebracht.

Commissie

Gericht aan: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Voorbereid door: Commissie platformeconomie en werk
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: drs. C.G.M. (Carine) van Oosteren