Advies hybride werken

In maart 2021 vroeg demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees een advies uit te brengen over de toekomst van hybride werken in de periode na de coronacrisis.

Lees de adviesaanvraag van minister Koolmees (pdf)

Achtergrond

Met hybride werken wordt de combinatie van werken op locatie en thuiswerken bedoeld. Het demissionaire kabinet deed dit verzoek zodat er na de coronacrisis een gedegen analyse ligt om partijen te ondersteunen in het vinden van een nieuwe balans rond hybride werken. Met een advies van de SER wil het kabinet:

  • Zicht krijgen op de ontwikkelingen, gevolgen en de te verwachten balans van hybride werken in de toekomst.
  • Met hierbij aandacht voor wat deze nieuwe verwachte balans betekent op het niveau van (i) werkenden, (ii) werkgevers en (iii) de maatschappij als geheel.
  • Zicht op hoe de SER deze nieuwe balans ziet, waarbij aandacht is voor eventuele verschillen tussen groepen werkenden.

Het gevraagde advies zal een belangrijke bouwsteen vormen voor het kabinet om te komen tot een ‘Agenda voor de toekomst van thuiswerken’.

Activiteiten

De Ad Hoc Commissie Hybride Werken (commissie HW) is in juni 2021 gestart met de ontwikkeling van een advies over hybride werken. Ontwikkelingen en trends van hybride werken worden in kaart gebracht en er komt een analyse van de mogelijkheden en voor- en nadelen van hybride werken voor werkenden, werkgevers en de maatschappij. De commissie zal aanbevelingen doen om te komen tot een goede nieuwe balans voor hybride werken.

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Ad Hoc Commissie Hybride Werken
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: mr. E.J. (Erik) van de Haar