Gedragseconomie en consumentenbeleid

De CCA oriënteert zich sinds 2014 op een nieuw onderwerp, en wel de mogelijke betekenis van inzichten uit gedragseconomie en neurowetenschappen voor marktregulering en consumentenbeleid in het bijzonder. Ook de implicaties daarvan voor (de doelstellingen van) het overheidstoezicht, in het bijzonder de Autoriteit Consument en Markt, komen daarbij aan de orde. De bevindingen zullen worden meegenomen als een herkenbaar aandachtspunt bij komende CCA-advisering.

Commissie

Gericht aan: Ministerie Economische Zaken
Voorbereid door: Commissie Consumentenaangelegenheden
Voorzitter: -
Secretaris: drs. M.G. (Marko) Bos