Toegang tot het recht

In april 2016 heeft de CCA eigener beweging het advies Snel en toegankelijk geschillen oplossen aan de minister van Veiligheid en Justitie gezonden. De CCA vindt dat voor consumenten en ondernemers een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting cruciaal is. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De overheid draagt voor het gehele stelsel een systeemverantwoordelijkheid. Hoewel (nog) niet expliciet genoemd in de Grondwet is het recht op toegang tot de rechter wel een fundamenteel recht, waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid draagt. Van die toegang tot de rechter – maar ook tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting - is volgens de CCA nog onvoldoende sprake.

Tegen die achtergrond heeft de CCA aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten én goede oplossingsrichtingen. In 2017 zal de CCA bezien welke concrete vervolgacties het advies mogelijk kunnen krijgen.

Commissie

Gericht aan: Ministerie Economische Zaken
Voorbereid door: Commissie Consumentenaangelegenheden
Voorzitter: prof. dr. B.E. (Barbara) Baarsma
Secretaris: drs. M.G. (Marko) Bos