SER-Scriptieprijs

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Op dat gebied is er bij de SER veel kennis in huis. De raad levert daarnaast zelf graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van talent op sociaal-economische onderwerpen. Want dat talent is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Daarom is er een SER-scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt.

Wie kunnen er meedoen?

Meedingen naar de SER-Scriptieprijs kon dit jaar als je tussen maart 2018 en maart 2020 een scriptie had geschreven over een sociaal-economisch onderwerp of één van de andere terreinen waarop de SER actief is. Het gaat om scripties aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. Ook buitenlandse studenten konden inzenden.

Informatie over de SER-Scriptieprijs voor buitenlandse studenten is te vinden op de Engelstalige versie van de SER-website.

Winnaar Sam Huberts krijgt € 2000

De winnaar van de SER-Scriptieprijs 2020 is Sam Huberts (Vrije Universiteit Amsterdam). Hij ontvangt een prijs van € 2000 en mag - als het gezien corona weer verantwoord is - de SER toespreken én een dag meelopen met SER-voorzitter, Mariëtte Hamer.

De winnende scriptie onderzocht hoe klassieke sociale risico’s uitpakken voor de heterogene groep zelfstandigen zonder personeel, en sluit af met een beoordeling van relevant overheidsbeleid. Sam Huberts concludeert dat om kwetsbaarheid omtrent klassieke sociale risico’s voor zzp’ers tegen te gaan, het van belang is om de verschillende behandeling van werknemers en zzp’ers af te zwakken. Zo zou keuzevrijheid in ruimere mate gebaseerd kunnen worden op de weerbaarheid van individuen of groepen, in plaats van op hun arbeidsverband, om rekening te houden met klassieke sociale risico’s.
 

De overige twee genomineerden ontvangen een bedrag van € 500. Elke genomineerden maakte een video over zijn/haar scriptie.

De jury maakte op 25 juni 2020 de naam van de winnaar bekend in een nieuwsbericht.

De volledige scripties van de drie genomineerden:

Jury

De juryleden zijn:
• Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
• Han Busker (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
• Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

De voorzitter van de SER is ook de voorzitter van de jury. De juryleden beoordelen de inzendingen op originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. 

Vorige winnaar

De SER-Scriptieprijs werd in 2018 gewonnen door Wouter Kuin met de scriptie ‘Passion for sustainable fashion.’ Meer weten over zijn ervaringen en benieuwd naar zijn tips voor inzenders? Bekijk hier zijn video. 

Contact

Meer weten over de SER-Scriptieprijs 2020? Neem dan contact op met Marianne den Boef. T 06 44244817; m.den.boef@ser.nl