SER-Scriptieprijs

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Op dat gebied is er bij de SER veel kennis in huis. De raad levert daarnaast zelf graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van talent op sociaal-economische onderwerpen. Want dat talent is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Daarom is er een SER-scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt.

Wie kunnen er meedoen?

Meedingen naar de SER-Scriptieprijs kon dit jaar als je tussen maart 2018 en maart 2020 een scriptie had geschreven over een sociaal-economisch onderwerp of één van de andere terreinen waarop de SER actief is. Het gaat om scripties aan een masteropleiding aan een Nederlandse universiteit. Ook buitenlandse studenten konden inzenden.

Informatie over de SER-Scriptieprijs voor buitenlandse studenten is te vinden op de Engelstalige versie van de SER-website.

Win een geldprijs van € 2000

De winnaar van de SER-Scriptieprijs ontvangt een prijs van € 2000. Hij of zij mag bovendien de SER toespreken én een dagje meelopen met SER-voorzitter, Mariëtte Hamer. De overige twee genomineerden ontvangen een bedrag van € 500.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst van de SER waarin de winnaar bekend wordt gemaakt. Dat is in het voorjaar van 2020.

Inschrijven?

De inschrijvingstermijn voor de SER-Scriptieprijs 2020 is gesloten .

Jury

De juryleden zijn:
• Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
• Han Busker (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
• Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

De voorzitter van de SER is ook de voorzitter van de jury. De juryleden beoordelen de inzendingen op originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. 

Vorige winnaars

De SER-Scriptieprijs werd in 2018 gewonnen door Wouter Kuin met de scriptie ‘Passion for sustainable fashion.’ Meer weten over zijn ervaringen en benieuwd naar zijn tips voor inzenders? Bekijk hier zijn video. 

In 2018 waren de overige twee genomineerden:
- Steffie van den Bosch die een scriptie schreef over ‘Het juridisch-normatieve kader voor de doorstart van een bedrijf bij een naderend faillissement’. 
- Jorien Fase die als onderwerp koos ‘De factoren die van invloed zijn op de participatie van middelbaar opgeleiden aan een leven lang leren’. 

Contact

Meer weten over de SER-Scriptieprijs 2020? Neem dan contact op met Marianne den Boef. T 06 44244817; m.den.boef@ser.nl