Wat als de OR en de ondernemer er niet samen uitkomen?

Slagen ondernemer en OR er niet in om het met elkaar eens te worden, dan kan op grond van artikel 36, lid 2 WOR, een verzoek tot de kantonrechter worden gericht. Eventueel voorgaand daaraan - of in plaats daarvan - kan de bemiddeling van de Scholingskamer van de Bedrijfscommissie worden ingeroepen.

De Scholingskamer is een onderdeel van de bedrijfscommissies in de marktsector (Bedrijfscommissie Markt I en Markt II). Deze hanteren daarvoor een speciale, verkorte procedure van behandeling. Meer informatie is te vinden op de website.