Home | Secretariaat | Werken en leren bij de SER | Vacatures | Vacature: beleidsmedewerker

Vacature: (senior) beleidsmedewerker convenant duurzame voedingsmiddelen

De SER heeft bepleit dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de internationale ketens aan te pakken. Voor werknemers en lokale gemeenschappen leidt dit tot betere bescherming tegen nadelige effecten en bedrijven worden geholpen bij problemen die zij alleen niet kunnen oplossen.

Sinds 2016 zijn convenanten afgesloten in verschillende sectoren, waaronder de kleding- en textielsector, de bancaire sector, de goudsector en recent de voedingsmiddelensector. De SER heeft de totstandkoming van deze convenanten gefaciliteerd en is ook gevraagd te ondersteunen bij de implementatie ervan. In het verlengde hiervan is de SER gevraagd om voor meer sectoren een dergelijke rol te spelen. Momenteel wordt gewerkt aan convenanten in de sectoren verzekeringen, pensioenen, natuursteen, sierteelt, metallurgische sector en land- en tuinbouw. Daarnaast vinden met een aantal andere sectoren verkennende gesprekken plaats.

Bij de totstandkoming en implementatie van de convenanten worden betrokken partijen bijgestaan door een secretariaat. Ten behoeve van de implementatie van het convenant voedingsmiddelen zijn wij voor dit secretariaat op zoek naar een

(senior) beleidsmedewerker convenant duurzame voedingsmiddelen

Werkzaamheden op hoofdlijnen

Bij de implementatie van een convenant fungeer je als beleidsmedewerker als ‘spin in het web’. Je ondersteunt stuurgroep en werkgroepen, ontwikkelt op verzoek van partijen voorstellen voor de uitwerking en implementatie van de convenantafspraken, bent vraagbaak voor partijen en coördineert de inzet van deze partijen ten behoeve van de implementatie. Ook bevorder je de samenwerking met relevante nationale en internationale initiatieven en draag je bij aan de communicatie over het convenant. Mogelijkerwijs kan de coördinatie van inzet van andere medewerkers voor het convenant tot je takenpakket gaan behoren.

Wat vragen wij?

  • Een afgeronde relevante universitaire opleiding zoals rechten, economie of sociale wetenschappen;
  • Kennis van en werkervaring in of met bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie;
  • Kennis van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Een scherp probleem analyserend en –oplossend vermogen en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Een onafhankelijke én dienstbare instelling, gevoel voor overlegsituaties, in staat om verschillende partijen bij elkaar te brengen en affiniteit met analyse van en omgaan met verschillende belangen (bvb. ‘mutual gains approach’);
  • Praktische instelling en het vermogen om diverse werkzaamheden goed te organiseren;
  • Een proactieve en op samenwerking gerichte houding;
  • Vloeiend in Nederlands en Engels, kennis van andere Europese talen is een pré.

Wat bieden wij jou?

Bij de SER en bij de programmadirectie Internationaal MVO werk je in een omgeving met een bijzondere dynamiek. Dicht bij de politiek en overheid, samen met allerlei partijen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld met verschillende belangen. Je kunt meedenken over complexe vraagstukken en werken aan gezamenlijk gedragen, toekomstbestendige oplossingen. Dit doe je samen met enthousiaste collega’s met veel verstand van zaken. Daarbij kennen wij een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling bij het ABP en ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring, en bedraagt maximaal 5.036 euro (beleidsmedewerker) en 5.680 euro (senior beleidsmedewerker) bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband (38 uur per week). De cao van de SER is van toepassing.

Informatie en solliciteren

Wil je meer weten over deze functie of het werken bij de SER? Neem dan contact op met Rob Canters, via telefoonnummer 070-3499634. Enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en CV! Je kunt deze tot en met 17 augustus 2018 per e-mail sturen naar de afdeling HR: sollicitatie@ser.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 29 augustus 2018.

De SER streeft naar diversiteit in zijn personeelsbestand. Deze functie staat open voor mensen met een beperking. Aanpassingen zijn mogelijk, afhankelijk van de beperking.