Home | Secretariaat | Werken en leren bij de SER | Vacatures | (senior) beleidsmedewerker

Vacature (senior) beleidsmedewerker

De SER heeft bepleit dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de internationale ketens substantieel aan te pakken. Voor werknemers en lokale gemeenschappen leidt dit tot betere bescherming tegen nadelige effecten en bedrijven worden geholpen bij problemen die zij alleen niet kunnen oplossen.

In 2016 zijn convenanten afgesloten in de kleding- en textielsector en de bancaire sector, onlangs is daar de goudsector bijgekomen. De SER heeft de totstandkoming van deze convenanten gefaciliteerd en is ook gevraagd te ondersteunen bij de implementatie ervan. In het verlengde hiervan is de SER gevraagd om voor meer sectoren een dergelijke rol te spelen. Momenteel wordt gewerkt aan convenanten in de sectoren verzekeringen, voedingsmiddelen, natuursteen, sierteelt en de metallurgische sector. Daarnaast vinden met een aantal andere sectoren verkennende gesprekken plaats.

Bij de totstandkoming en implementatie van de convenanten worden betrokken partijen bijgestaan door een secretariaat. Ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van convenanten in de financiële sector zijn wij op zoek naar een

(senior) beleidsmedewerker


Werkzaamheden op hoofdlijnen

In het proces van de totstandkoming van een convenant fungeer je als beleidsmedewerker als ‘spin in het web’. Dit betekent onder meer dat je conceptteksten schijft, inhoudelijke notities opstelt, expertmeetings en bijeenkomsten organiseert, contacten onderhoudt en nauw samenwerkt met partijen betrokken bij de convenanten.
Bij de implementatie van een convenant doe je voorstellen voor de uitwerking en implementatie van de convenantafspraken, ben je vraagbaak voor partijen en aangesloten financiële instellingen en coördineer je de inzet van deze partijen ten behoeve van de implementatie, bevorder je de samenwerking met relevante nationale en internationale initiatieven en draag je bij aan de communicatie over het convenant.

Wat vragen wij?

  • Een afgeronde relevante universitaire opleiding zoals economie of rechten; 
  • Kennis van en ervaring met de financiële sector, met name op het gebied van corporate lending, project finance en asset management;
  • Kennis van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Een scherp probleem analyserend en –oplossend vermogen en een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Een onafhankelijke én dienstbare instelling, gevoel voor overlegsituaties, in staat om verschillende partijen bij elkaar te brengen en affiniteit met analyse van en omgaan met verschillende belangen (bvb. ‘mutual gains approach’);
  • Praktische instelling en het vermogen om diverse werkzaamheden goed te organiseren;
  • Een proactieve en op samenwerking gerichte houding;
  • Vloeiend in Nederlands en Engels, kennis van andere Europese talen is een pré.

Wat bieden wij?

Een platte werkorganisatie waarin je met collega’s in kleine projectteams samenwerkt. Door analyses en overleg lever je een bijdrage aan de verduurzaming van de internationale handelsketens van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het betreft een functie voor minimaal 32 uur per week in een dynamische omgeving. De duur van het dienstverband is in beginsel vastgesteld op een jaar. In geval van voortzetting van de activiteiten en financiering ten behoeve van de totstandkoming en implementatie van convenanten in de financiële sector en voor zover sprake van goed functioneren, behoort een verlenging van het dienstverband tot de mogelijkheden. Onder voorwaarden is een detachering ook mogelijk.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 5.624 bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband. De Cao van de SER is van toepassing.

Informatie en solliciteren

Informatie over de functie kun je inwinnen bij Rob Canters, HR-Adviseur (070-3499634). Je sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief, kun je tot en met 18 augustus 2017 per e-mail sturen naar de afdeling HR: sollicitatie@ser.nl.

De SER streeft naar diversiteit in zijn personeelsbestand. Deze functie staat open voor mensen met een beperking. Aanpassingen zijn mogelijk, afhankelijk van de beperking.

SER-gebouw