Kees Jan Haasnoot: Beleidsmedewerker Directie Bestuurszaken afdeling Medezeggenschap en Juridische Zaken

“Ik leer hier iedere dag”


Toen ik een paar jaar geleden een vacature zag bij de SER greep ik mijn kans. De SER is een organisatie waar kwaliteit vooropstaat. Er zit veel expertise bij de SER en er geldt een hoge standaard. Een unieke organisatie met inhoud en diepgang die veel gezag heeft. Dit waren voor mij waardevolle elementen in de opstap naar een nieuwe baan. En juist deze elementen zaten in de baan die de SER aanbood. Ik was dan ook blij verrast dat ik uit een grote groep sollicitanten werd gekozen.

Ik werk als beleidsmedewerker op de afdeling Medezeggenschap en Juridische zaken. Deze afdeling valt onder een meer uitvoerende directie. Zo houd ik mij vooral bezig met het medezeggenschapsrecht en ben ik actief betrokken bij de secretariaatvoering van diverse commissies. Als beleidsmedewerker bij de SER zit je niet de hele dag met je neus in een wetboek. Het werkpakket is heel divers. Ik ben breed inzetbaar voor allerlei juridische vraagstukken. Ik draag bij aan het schrijven van beleidsnotities en sta werkgroepen en commissies bij. Dit jaar houd ik mij bijvoorbeeld bezig met de herziening van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden, één van de best bekende producten van de SER. Het is een omvangrijk project waarbij veel komt kijken. Daarnaast is onze afdeling een vraagbaak voor professionals uit de medezeggenschap. De waardering die ik regelmatig krijg na beantwoording van hun vragen geeft mij een goed gevoel.

Ik leer hier iedere dag. Je krijgt hier bij de SER ook de ruimte voor. De organisatie biedt verschillende opleidingsmogelijkheden aan, waardoor je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Zo heb ik vorig jaar een schrijfcursus gevolgd, specifiek gericht op het schrijven van overtuigende beleids- en adviesteksten. Momenteel volg ik de leergang Beleids- en bestuurskunde. Mijn opleidingswensen worden tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken besproken en maken deel uit van mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Dankzij de kansen die de SER mij biedt, kan ik veel uit mezelf halen.

Ik ben niet iemand die lang op zijn plek blijft stil zitten. Als ik om me heen kijk, zie ik dat er binnen en buiten de SER nog veel meer mogelijk is. Of ik het zo lang volhoud als een groot deel van mijn collega’s, zal de tijd moeten leren. Voor dit moment is de SER voor mij een goede werkgever.

Werken bij de SER: Kees Jan Haasnoot