Jeroen van der Donck – Stagiair Directie Economische Zaken

“De SER staat voor peilend en samenbrengend”


Op de afdeling Economische Zaken help ik met het voorbereiden van de vergaderingen van de commissie ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (IMVO). Zo zijn we net met een nieuw thema begonnen: kansen in duurzame, mondiale ontwikkeling. Elk jaar praten kroonleden, werkgevers en werknemers over een ander onderwerp/thema. Naar aanleiding hiervan voer ik een onderzoeksopdracht voor de commissie uit. Zo kijk ik naar wat de daadwerkelijke effecten zijn van allerlei duurzame initiatieven van internationale bedrijven in hun waardeketen. Deze opdracht had de SER voor mijn stage al uitgedacht. Ik volg namelijk een masteropleiding International Public Management aan Sciences Po Paris, een universiteit in Frankrijk. Deze opleiding gaat over internationale problematiek op het gebied van economische vraagstukken.

In Frankrijk wordt er in de politiek veel meer tegengewerkt dan samengewerkt en dat merk je in de besluitvorming over sociaal-economische onderwerpen. Nederland heeft een andere manier om het economische beleid te voeren, met een belangrijke rol voor het overleg. De basis van de overlegeconomie vind ik een goed systeem. Hierover wilde ik meer te weten komen. Dit heeft mijn keuze beïnvloed om bij de SER stage te gaan lopen.

Voor mij staat de SER als organisatie voor ‘peilend’ en ‘samenbrengend’. Zo is iedereen betrokken en op de hoogte van het laatste nieuws. Hierover was ik positief verrast. Ik had niet van tevoren verwacht dat men al wist wie ik, een nieuwe stagiair, was. Dat gaf mij het gevoel welkom te zijn. Daarnaast merk ik dat de SER mensen op verschillende manieren samenbrengt. Zowel via commissie- en raadsvergaderingen als bij kleine besprekingen en de korte contacten met elkaar. Tijdens commissie- en raadsvergaderingen zie je hoe de leden met elkaar onderhandelen. Hoewel men het soms niet met elkaar eens is, is er na enig geduw en getrek altijd een gezamenlijke standpunten. Je ziet hoe de onderhandelingen tot leven komen en dat is voor mij nuttige ervaring.

Bij de SER heb ik inzicht gekregen in de praktische en tactische inzichten van de dagelijkse gang van zaken in de coördinatie van de economie. Iets wat je op een universiteit niet leert.

Werken bij de SER: Jeroen van der Donck