Anne Wouters-Megens: Beleidsmedewerker Directie Sociale Zaken

“De SER is een prachtige opstap”


Vanaf mijn vijftiende speelde ik al met de gedachte om bij de SER te gaan werken. Ik weet namelijk nog goed dat ik tijdens maatschappijleer uitleg kreeg over de overlegeconomie, dus ook over de Sociaal Economische Raad. Het meest prominente orgaan binnen de overlegeconomie! Ik had toen al een positief beeld van de SER en had er hoge verwachtingen van.

Verwachtingen die zeker zijn uitgekomen. Sinds 2012 werk ik als beleidsmedewerker bij de SER bij de Directie Sociale Zaken. Op deze afdeling werken we samen in vrij kleine teams van toegewijde mensen. Afhankelijk van de onderwerpen en taken zijn de teams telkens anders en werk je intensief samen. We zijn echt op elkaar aangewezen en moeten op elkaar kunnen bouwen. We zorgen gezamenlijk voor oplossingen. We doen het samen, en dat is voor mij heel waardevol.

Ik houd me vooral bezig met de arbeidsmarkt. Een breed begrip, waar van alles onder past. Zo heb ik al verschillende onderwerpen bij de hand gehad: van jeugdwerkloosheid tot flexibele arbeid. Die variatie in onderwerpen vind ik erg interessant en leerzaam. In no time leer je de literatuur en het speelveld kennen en maak je je het onderwerp eigen. Je bent hiervoor verantwoordelijk, waardoor je het gevoel krijgt dat je echt iets voor de SER kan betekenen.

De SER is het belangrijkste instituut in de overlegeconomie. Moeilijke sociaal-economische problemen proberen we zo rationeel en analytisch mogelijk op te lossen, waarbij we zoeken naar een breed maatschappelijk draagvlak. We gaan in gesprek met allerlei partijen, binnen maar ook steeds meer buiten de SER: van HR- en onderwijsprofessionals tot werkzoekende jongeren. We proberen ons niet te veel te laten leiden door de waan van de dag. We kijken goed naar de verschillende standpunten om tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Voor mij is werken bij de SER een heel mooie kans om te ontdekken wat ik in mijn carrière wil. De SER is een prachtige opstap. Ik denk dat ik, in deze fase van mijn carrière, van geluk mag spreken dat ik hier al veel heb mogen leren. Ik zie mijzelf hier bij de SER voorlopig nog wel even werken.

Werken bij de SER: Anne Wouters-Megens