Facilitair Bedrijf - Afdelingen

Facilitair Bedrijf Algemeen

Hoofd: Cor van den Berg
Telefoon: 070 - 3 499 592
E-mailformulier

Taken Facilitair Bedrijf Algemeen

 • Selectie en inkoop van artikelen en diensten
 • Afhandeling tot betaalbaarstelling van daarbij behorende facturen
 • Verzorging van de (materiële) verzekeringen
 • Informatie over en regeling van dienstreizen (naar het buitenland)
 • Beheer van kunst en inventaris
 • Coördineren van de schoonmaak in en om het gebouw

Informatie- en Communicatietechnologie

ICT is verantwoordelijk voor:

 • Kantoorautomatisering
 • adviseren ten aanzien van aankoop van hard en software
 • analyse van informatiebehoeften
 •  ondersteuning van medewerkers bij het gebruik van kantoorautomatisering  

Post & Archief

Post en Archief is verantwoordelijk voor:

 • Beheer van het Document Management Systeem (DMS) en het Relatie Beheer Systeem (RBS)
 • Het archiveren van alle digitale en geschreven in- en uitgaande documenten, inclusief het op een adequate manier ontsluiten van deze archieven
 • Het verzorgen van alle communicatie van en naar de organisatie, digitaal ,brief en per fax 
 • Ontvangen, verspreiden en verzenden van digitale en fysieke documenten 
 • Verkoop van SER-publicaties

Receptie

Teamleider: Angelique Voorham
Telefoon: 070 - 3 499 706 
E-mailformulier

De receptiegroep ontvangt en verwijst bezoekers, bedient de telefooncentrale en voert het toelatingsbeleid uit. Ook worden de vergaderingen door deze afdeling gecoördineerd. De receptiegroep heeft specifieke taken bij calamiteiten waarbij de balie als commandopost dient. 


Restaurant

Teamleider: Willem Blok
Telefoon.: 070 - 3 499 589 
E-mailformulier

Het personeelsrestaurant verzorgt, in eigen beheer, de restauratieve dienstverlening aan personeel en bezoekers van de SER. Tevens verzorgt het restaurant representatieve bijeenkomsten en recepties.


Technische Onderhoudsdienst

Teamleider: Eelco Veldhuizen
Telefoon.: 070 - 3 499 688
E-mailformulier

Deze dienst zorgt voor het technisch onderhoud aan gebouwen en machines. Specialistisch onderhoudswerk wordt, onder begeleiding van de OD, door derden uitgevoerd. ook het beheer van de klimaatinstallatie is een taak van deze dienst.