Home | Secretariaat | Organisatieschema | Facilitair Bedrijf

Facilitair Bedrijf

Hoofd: Cor van den Berg

E-mailformulier

Secretaresse: Yvette Quak-Stegenga

Telefoon: 070 - 3 499 592 
E-mailformulier

De afdeling Facilitair Bedrijf heeft de verantwoordelijkheid voor de volgende dienstverlenende taken:

 • Bedrijfshulpverlening
 • Beheer vergadercomplex
 • Beveiliging en bewaking
 • Chauffeursdiensten
 • Informatievoorziening
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Inventarisbeheer
 • Kantoorautomatisering
 • Onderhoud en schoonmaak van het gebouw 
 • Receptiediensten 
 • Reprografie
 • Post, archiefzaken
 • Restauratieve voorzieningen
 • Technisch beheer van gebouwen en terreinen
 • Telefonie
 • Verzorgen van verzekeringen en dienstreizen 

De volgende afdelingen zorgen voor de uitvoering van deze taken:

Cor van den Berg