De persvoorlichters van de SER zijn het eerste aanspreekpunt voor journalisten. De persvoorlichters coördineren de afhandeling van inkomende mediavragen en verzorgen alle uitgaande berichten naar de media.

Naam Hoofddossiers
Contact
Liesbeth Breeveld
hoofd communicatie, woordvoerder voorzitter SER
070 34 99 525
06 53 41 09 76
Astrid van Kleef
onderwijs, zorg, regionale ontwikkeling, economische zaken
070 34 99 596
06 30 54 01 93
Dafna Holtzer
arbeidsmarkt en sociale zaken
070 34 99 653
06 12 40 37 64
Jeroen Windt
Energieakkoord, woordvoerder voorzitter borgingscommissie
070 34 99 658
06 53 95 13 96
Marieke Ruijgrok Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)  070 34 99 550
06 2923 02 62 
Mariek de Valk
medezeggenschap, bestuurszaken
070 34 99 648

SER-gebouw