Home | Secretariaat

Secretariaat

Er werken ongeveer 105 mensen bij het SER-secretariaat (circa 100 fte). Zij ondersteunen de raad en de commissies van de SER bij het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Dit geldt voor zowel het advieswerk als de uitvoerende taken van de raad. Deze ondersteuning is zowel inhoudelijk als facilitair. Aan het hoofd staat de algemeen secretaris.