Home | Raad | SER in het kort | Wederzijdse afhankelijkheid - Rechtspersoon

Wederzijdse afhankelijkheid

Hoe kunnen overheid en sociale partners (ondernemers en werknemers) de doelstellingen zoals geformuleerd door de SER realiseren? Dat kan alleen maar als ze hun beleid daarop richten én hun eigen beleidsinstrumenten op elkaar afstemmen. Zij zijn daardoor van elkaar afhankelijk: de overheid en de sociale partners hebben ieder een deel van de beleidsinstrumenten in handen.
Zo zijn de onderhandelingen over de lonen tegenwoordig puur een zaak van de sociale partners. Maar de hoogte van de lonen heeft wél gevolgen voor de overheidsuitgaven en collectieve lasten. En dus voor de mogelijkheid van de overheid om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Omgekeerd reageren sociale partners in de cao-onderhandelingen op veranderingen in belastingen en sociale zekerheid.
Daarom is afstemming tussen overheid en sociale partners nuttig en nodig.

Rechtspersoon

De Sociaal-Economische Raad is een publiekrechtelijke instelling, ingesteld op grond van artikel 1 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad. Tot en met 31 december 2014 heette deze wet de Wet op de bedrijfsorganisatie. De SER is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 27363950.