Home | Raad | SER in het kort | SER in het buitenland

SER'en en aanverwante instellingen in andere landen

Europa

In verscheidene Europese landen bestaan sociaal-economische raden en vergelijkbare instituten. Tussen de SER'en binnen de Europese Unie vindt regelmatig overleg plaats. Op EU-niveau functioneert bovendien het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Unie (EESC). Veel informatie hierover vindt u op CESlink, de portal van het EESC en nationale sociaaleconomische raden in Europa.

Wereld

Ook buiten Europa zijn er sociaal-economische raden. Op 1 juli 1999 is – mede op inititatief van de Nederlandse SER – de Internationale Vereniging van Sociaal-Economische Raden en Vergelijkbare Instituten (AICESIS) opgericht. Doel van de vereniging is onderling ervaringen uit te wisselen en te bevorderen dat er ook in andere landen sociaal-economische raden of soortgelijke instanties komen. De vereniging heeft leden in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

CESlink geeft burgers in Europa makkelijk toegang tot uitgebreide informatie over het EESC en de nationale sociaaleconomische raden van Europa. U vindt er informatie over:

  • evenementen en initiatieven van het EESC en de nationale sociaaleconomische raden;
  • documenten van het EESC en de nationale sociaal-economische raden.