Home | Raad | SER in het kort | SER in de provincie

SER in de provincie

Zes van de twaalf Nederlandse provincies kennen advies- en overlegorganen voor sociaal-economische aangelegenheden, waarin ondernemers en werknemers paritair zijn vertegenwoordigd.

De SER is, naast de provinciale overheid en in sommige gevallen de betrokken Kamers van Koophandel, medefinancier van deze organen. Om de twee jaar brengt de SER het functioneren van de provinciale advies- en overlegorganen in kaart.