Home | Raad | SER in het kort | Drie centrale doelstellingen

Meerjarenperspectief: Drie centrale doelstellingen

In een van zijn eerste adviezen heeft de SER de doelstellingen voor het sociaal-economisch beleid op een rij gezet. Later zijn ze nog bijgesteld in de richting van duurzame ontwikkeling.

Voor een goed werkende overlegeconomie is eensgezindheid over de centrale doelstellingen heel belangrijk. Die gezamenlijke uitgangspunten helpen om het eens te worden over meer concrete keuzes in het sociaal-economisch beleid.

De drie doelstellingen van de SER zijn:

  • een evenwichtige economische groei, passend binnen het streven naar duurzame ontwikkeling;
  • een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
  • een redelijke inkomensverdeling.

Vanuit de drie doelstellingen, actuele ontwikkelingen en trends in economie en samenleving heeft de SER voor de komende jaren zeven brede thema's geformuleerd. Deze thema's staan niet op zichzelf maar houden onderling verband. Het SER Werkprogramma is aan de hand van de zeven thema's geordend.

De zeven thema's zijn:

  • groeivermogen en werkgelegenheid;
  • dynamiek op arbeidsmarkt;
  • kenniseconomie en leren in de toekomst;
  • werken en leven in de toekomst;
  • vernieuwing sociaal stelsel;
  • duurzame en inclusieve groei;
  • duurzame globalisering en Europa.