Home | Raad | Raadsvergaderingen | 2010 - 2018 | 2017 | Raadsvergadering nr. 711 van 27 oktober 2017

Raadsvergadering nr. 711 van 27 oktober 2017

De voltallige raad komt in principe elke derde vrijdag van de maand in openbare vergadering bijeen. In deze vergaderingen stelt de raad de adviezen, die door de commissies zijn voorbereid, vast. Als er onvoldoende adviezen op de agenda staan, wordt de vergadering afgelast.

Download:

PDF Raadsverslag (PDF, 217 kB)
PDF Agenda (PDF, 69 Kb)

   

Te behandelen onderwerpen

 

 


 

 

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

De raadzaal