Home | Raad | Raadsvergaderingen | 2000 - 2009 | 2006 | Bijzondere raadsvergadering 25 augustus 2006

Bijzondere raadsvergadering 25 augustus 2006

De voltallige raad komt in principe elke derde vrijdag van de maand in openbare vergadering bijeen. In deze vergaderingen stelt de raad de adviezen, die door de commissies zijn voorbereid, vast. Als er onvoldoende adviezen op de agenda staan, wordt de vergadering afgelast.

Op 25 augustus heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Alexander Rinnooy Kan officieel geïnstalleerd als nieuwe SER-voorzitter.

De raadzaal